Prvé Inkarnace

(listování na jiná náboženství: zpět ] další ])

Základem pro vznik víry v První Inkarnaci byla Legenda o Stvoření, která je vytesaná do obvodu prastarého magického kamene v posvátném chrámě Úsvitu na jezeře Awanté. (Co je vytesáno u jezera Awanté je popsáno v "Legendě") Všeobecně se věří, že je to práce prvních praotců elfů, kteří se tam zhmotnili z kapek stříbrné rosy po skončení Vojny Bohů.

Už dávný kult "Prvních Bohů", kteří je přímím předchůdcem První Inkarnace považujeme vznik nových božstev za novodobé převtělení už existujících bohů. Jejich síla tak může vzrůstat i upadat, ale stále zůstávají ve spojení se svojí původní formou. Proto se jeho vyznavači obraceli na ty bohy kteří přišli na Plochu nejprve a začali věčný konflikt Dobra a Zla. Současné náboženství rozvinulo tuto myšlenku, omezilo počet božstev na magické číslo 23 a stanovilo všeobecné pravidla rituálů. V zásadě patří mezi náboženství tolerantní a pozitivistické. Neuznává obětovaní, prováděné rituály se nesou v duchu oslav života. Jeho přívrženci nevytvářejí přísně hierarchické církevní organizace nebo řády, tato víra se šíří putujícími svatými muži a věšticemi. První Inkarnace má velmi silný vliv na charakter práva v Anthalase, platí tu přísná odluka náboženství od státních záležitostí.

Co se týká panteonu bohů, rozdělujeme je podle příslušnosti k Světlé či Temné straně světa. Vyjímku tvoří Král Času a Bohyně Osudu, kteří se věčný boj téměř netýká. Král Času je vzpomínaný jako Stvořitel, První myšlenka je Tvůrce Práva. Je principem, z kterého vznikal svět a vládne mu prostřednictvím jejich výtvorů a času. Z jeho myšlenek vznikli Bohové, Plocha a některé bytosti. Jako poslední vytvořil bohyni Osudu, která je soudcem Bohů a též "Ta, Co činní rozhodnutí". Je slepá, ale ovládá vědomí minulosti a přítomnosti a bdí nad bojem Dobra a Zla.

Dále v této víře neexistuje typický bůh nebůh Smrti, tuto funkci přebírá bohyně Eannatum jako "Odnímatelka těla". V tomto bodě se nachází tzv. mystický rozpor, protože podle Legendy je tato bohyně mrtvá (usmrcená samotným Králem Času). A její tělo bylo pochované do nově vzniknuté Plochy, a proto je možné předpokládat, že její existence se přenesla do každého tvora na světě. Proto se po jeho smrti stará o oddělení duše od hmotného těla. Jen na okraj - tento rozpor vídal při teologických diskuzích k téže o Prvotním Chaose jako protipól vůči Královi Času. Na všeobecnou víru to ale nemá výrazný vliv.

Rozdělení bohů

Král Času

Bohyně Osudu

Bohové Světla:

 • Eannatum - bohyně světla (mrtvá)
 • Taatum - bůh ohně a země
 • Innana - bohyně lesů a luk
 • Ninurt - bůh živočišstva
 • Ensi - bůh vojny a cti
 • Yandwalathé - bohyně myšlenek a snů
 • Tawhiri -bůh větrů a bouřek
 • Tangaroa - bohyně moří a mořských tvorů
 • Raumoroko - bůh podzemí a zemětřesení
 • Dalans - bohyně plodnosti
 • Astanaal - bohyně moudrosti a krásy
 • Bohové Živlů a Temnoty:

 • Rendir - bůh slepoty
 • Dorrghol - bůh temno
 • Wagrris - Černé vědomí
 • Aargholn - Temný hlas
 • Ron - prázdno
 • Worrenstalagmodiling - Pán démonů
 • Aarskir - bůh chladů a mrazů
 • Toorma - bohyně šílenství
 • Mabrohoring - bůh vojny a ničení
 • Gledest - Strážce Bolesti
 • Chrámy rozdělujeme v zásadě na dva typy. Prvním jsou staré, původní stavby typu stonehenge vytesané ze žuly v přírodě. Jsou plné mystiky a tajemné magie, která se soustředí v centru chrámu. Vyznavači je považují za velmi svaté místa a častokrát brání jejich znesvěcení nohou cizince. Druhým typem jsou novější budovy se střechou a oltářem, které slouží převážně na běžné rituály a modlení. Materiálem je tentokrát bílý vápenec (příp. mramor) a do stran jsou otevřené. Velmi běžné bývají i jednoduché kapličky na dědinách postavené z dřeva.  Stránka byla naposledy ručně opravována 15.05.2013 19:53:25 ,
  automatická oprava proběhla 15.05.2013 19:53:29

  Návštěvníků od 7.srpna 2001


  Návštěvnost sleduje též